در دنيای امروز لزوم و اهميت ”خريد خارجی” بر کسی پوشيده نيست. اغلب کشورهای جهان به دليل توزيع متنوع عوامل توليد در مناطق مختلف با يکديگر روابط تجاری دارند. این موضوع باعث شده کیهان فراز کاسپین توجه ویژه‌ای بر روی تامین نیاز شرکت‌ها و سازمان‌ها داشته باشد.

برقراری اين روابط نياز به آشنايی با مراحل ورود کالا، منابع تهيه کالا، آشنايی با شرايط پرداخت، گشايش اعتبار، انواع بيمه، حمل و نقل، بازرسی کالا، اسناد حمل، بارنامه، عدل بندی، گواهی بازرسی و مراحل ترخيص کالا دارد.

ترخیص کالا از گمرکات کشور یک فرایند پیچیده و تخصصی است که بدون داشتن تجربه و دانش کافی در زمینه قوانین و مقررات جاری، به سختی و با صرف وقت و هزینه بسیار انجام می پذیرد.

شرکت کیهان فراز کاسپین، با تجربه‌ای قریب به یک دهه در کلیه امور بازرگانی شامل ترخیص کالا، مشاورة بازرگانی، واردات و صادرات و … با داشتن کارشناسان متخصص و توانمند و همچنین بهره گیری از کارشناسان بیمه، بانک و بازرگانی قادر است مراحل تامین نیاز شرکت‌ها و سازمان‌ها و کلیه تشریفات مربوط به ورود و صدور و ترخیص کالا را در کمترین زمان و مناسبترین بهای ممکن تحت پوشش خود قرار دهد.